เจ้าชาย เวย์น แห่งประเทศเล็กๆประเทศหนึ่ง มองไม่เห็นหนทางที่จะพัฒนาประเทศของตนเองให้หลุดพ้นจากปัญหาความยากจนได้ อยากขายประเทศแล้วไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย แต่แผนขายชาติของเขาทำให้เกิดเรื่องราวเหนือความคาดหมายขึ้นมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *